Header_top_pl
Banner_top
Ng Pow_elk Pow_go Pow_olec
Strona główna
Interaktywna mapa
Baza informacji
Wirtualny spacer
Kalendarium wydarzeń
Galeria zdjęć
Multimedia
E-kartki
Menu
Szczegóły obiektu
Kategoria: Szlaki kajakowe -> Szlak rzeki Legijez. Oleckie Małe – Nowy Młyn – Starosty – Nory – Kleszczewo – Bartkowski Dwór – Gąsiorówko – Gąsiorowo – Pomiany – Babki Gądeckie – Chełchy – Lega – Sędki – jez. Selment Wielki – Makosieje – Sypitki -  Kucze – Stacze – jez. Stackie – jez. Rajgrodzkie – Rajgród (63,0 km, w EGO 58,5 km).

 

Jezioro Oleckie Małe - dł. 5,0 km, szer. 0,7 km, maks. gł. 38,3 m, posiada wysokie ale dostępne brzegi, otoczone polnymi pagórkami. Brzegi porośnięte pasem drzew– olch i sosen. Kształt jeziora przypomina rozciągniętą literę S, zwróconą na południowy wschód.
W południowej części jeziora, na środku, znajdują się dwie wysepki. Na brzegu rozłożyła się miejscowość Olecko Małe . Dla głodnych i spragnionych możliwość zakupów w pobliskim sklepie spożywczym.

Chełchy - ze sklepem i trzygwiazdkowym hotelem.

Łoje - poniżej wsi, z prawej strony zobaczymy ciekawy zalesiony półwysep otoczony wianuszkiem trzcin.

Makosieje - w niej most drogowy i sklep spożywczy

Sypitki - We wsi znajduje się sklep. Na początku wsi Sypitki ( przed mostem wąskotorowym ) po prawej stronie Szkoła Podstawowa w Sypitkach z przyległym terenem szkolnym, możliwym do rozbijania namiotów. Wskazany wcześniejszy kontakt z dyrektorem szkoły.

Jezioro Stackie - Możliwość obozowania po obu stronach jeziora na licznych polach biwakowych.

jez. Czarnowiejskie - dł. 5 km, szer. 0,3-1,2 km

jez. Przepiórka - pow. 3,75 km2, gł 25 m, dł. 3,6 km, szer. do 0,6 km, 118 m n.p.m

 

Zarządzający szlakiem: brak


Krótki opis krajoznawczy

Rzeka Lega - to nazwa górnego odcinka Jegrzni. Pomiędzy Jez. Selmęt Wielki i Jez. Rajgrodzkim, przyjmuje nazwę Małkiń. Spławny, 63-kilometrowy odcinek szlaku Legi, rozpoczyna się na Jez. Oleckie Wielkie. W Olecku można wypożyczyć kajaki. Odcinek  miejski jest  trudny  ze względu na niski poziom wód. Chętni mogą rozpocząć spływ nad Jez. Oleckim Wielkim  (liczne mostki i 2 przenoski) albo pominąć odcinek pomiędzy Jez. Oleckie Wielkie i Jez. Oleckie Małe. Na szlaku kilka jazów ze starymi młynami - obecnie elektrowniami. Trudy wynagrodzi przebieg rzeki przez lasy, malownicze meandry, roślinność i ptactwo wodne oraz podziw dla myśli ludzkiej towarzyszącej podczas zagospodarowania tych ziem. Spływy kajakowe rzeką Legą zazwyczaj organizuje się od północnego krańca jeziora Olecko Małe. Odcinek na terenie powiatu ełckiego zaczyna się we wsi Babki Gąseckie
(granica powiatu) na 29 km. Na przepłynięcie całego szlaku trzeba 4 dni.


Stopień trudności


Szlak dość uciążliwy ze względu na dużą liczbę krótkich przenosek. Na trasie od jeziora Olecko Małe do Rajgrodu trzeba będzie 5-krotnie przenieść kajaki.

 

Km rosnąco

 

 

Opis przebiegu szlaku

[Numery obiektów zaznaczonych na mapie]

Uwagi

Przenoski, długość;

miejsca biwakowania

0,0

Spływ rozpoczynamy na północnym krańcu Jez. Oleckie Małe przy drodze gruntowej biegnącej wzdłuż rzeki (dojazd od Kukowa lub Olecka), obok ujścia rzeki Legi [597].

Jezioro Oleckie Małe [733], dł. 5,0 km, szer. 0,7 km, maks. gł. 38,3 m, posiada wysokie ale dostępne brzegi, otoczone polnymi pagórkami. Brzegi porośnięte pasem drzew– olch i sosen. Kształt jeziora przypomina rozciągniętą literę S, zwróconą na południowy wschód.

W południowej części jeziora, na środku, znajdują się dwie wysepki. Na brzegu rozłożyła się miejscowość Olecko Małe . Dla głodnych i spragnionych możliwość zakupów w pobliskim sklepie spożywczym.

 

5,0

Wypływ Legi na końcu jeziora, most oraz zmiana biegu rzeki w kierunku wschodnim po ok. 1 km, szerokość rzeki od 5-10 m, głębokość różna od 0,5 do 1 m. Nurt spokojny-można odpocząć i zrelaksować się.

Pomost

6,5

Most drogowy na zakolu.Za mostem malownicze meandry [734] rzeki, wysokie brzegi porośnięte lasem

 

7,5

Dawny młyn, obecnie elektrownia [735] i tartak w Nowym Młynie. Przybijamy przy lewym brzegu przed mostem i przenosimy kajaki przy tartaku. Czeka nas ok. 20 metrowy spacer z obciążeniem. Po zniesieniu kajaków stromym zejściem dopływamy do rozwidlenia rzeki i wpływamy w jego szersze, lewe ramię. I tu czeka nas niespodzianka –nowe otoczenie czyli łąki i pola wynagrodzą trudny przenoski. Przed wsią Starosty znajduje się rozlewisko młyńskie. Tu można znaleźć miejsce do obozowania [736]

Przenoska 20 m

Pomost

9,5

Nieczynny młyn, obecnie elektrownia [737] w Starostach. Czeka nas łatwa przenoska lewym brzegiem przez ok. 30 m. Poniżej widać zabudowania wiejskie. Dla urozmaicenia popłyniemy teraz bystrym nurtem. Na tym odcinku dno rzeki jest żwirowo-kamieniste.

Zdarza się, że w tych okolicach pojawią się przegrody w postaci kolczastego drutu co nieco utrudni spływ.

Przenoska 30 m

Pomost

Biwakowanie

11,0

Lasy, lasy, lasy czyli kojąca zieleń wokół.

 

13,5

Po prawej stronie, przy drodze wieś Nory i most drogowy.

 

17,5

Po obu stronach rzeki wieś Kleszczewo. We wsi znajdują się dwa mosty drogowe. Z powodu płycizn na tym odcinku rzeki trzeba będzie popchnąć bądź przenieść kajak.

Poniżej drugiego mostu [738] na trasie Wieliczki- Wysokie możemy odpocząć na pobliskiej łące tym bardziej że we wsi znajduje się sklep.

 

20,5

Po prawej, ok., 250 m od rzeki znajduje się wieś Bartkowski.

 

22,0

Po lewej znajduje się wieś Gąsiorówko. Mijamy most drogowy i nieczynną tamę [739] młyńską więc czeka nas 80 m z kajakiem pod pachą. W pobliskim Kijewie (1 km w prawo) jest stacja kolejowa i sklep.

Przenoska 80 m

Pomost

24,5

Wieś Gąsiorowo.

 

26,0

Po obu stronach rzeki wieś Pomiany. Mijać będziemy kładkę [740] dla pieszych (dość nisko).

 

29,0

Na tym odcinku znajdują się wysokie i strome brzegi rozlewiska młyńskiego. Na jego brzegach rozłożyła się wieś Babki Gąseckie. 250 m poniżej znajduje się dawny młyn [741] - dzisiaj elektrownia Babiki. Tu też dla urozmaicenia czeka nas przenoska (ok. 50 m lub 80 m)- wybór brzegu zależy od Państwa (lewy jest dłuższy). Poniżej młyna może być trudno przepłynąć – czeka nas przenoska kajaków. Dalszy odcinek rzeki otoczony starymi wierzbami zrekompensuje nam trudy. Po dopłynięciu do rozwidlenia należy wpłyną w jego lewą odnogę.

Przenoska 50 lub 80 m

Pomost

33,0

Po obu stronach rzeki znajduje się wieś Chełchy ze sklepem i trzygwiazdkowym hotelem. We wsi znajduje się most drogowy, na tym odcinku rzeki napotkamy płycizny i głazy.

Miejsce biwakowania

Pomost

37,0

Przy ujściu do Jez. Selmęt Wielki zlokalizowana jest wieś Sędki z mostem drogowy, To trasa nr 16 Ełk-Augustów. Od ujścia rzeki kierujemy się przy lewym brzegu do leżącej na południe wyspy. Na zachód od wyspy znajduje się stare grodzisko a poniżej wieś Buczki. Na południu widzimy wieś Sordachy poniżej, na wschód zaś wieś Koziki. W kierunku wschodnim, zgodnym z nasza trasą , miniemy Laski Wielkie.

 

42,0

Dalej na lewym brzegu miniemy wieś Łoje. Płynąc wzdłuż brzegu, kierujemy się do zwężenia jeziora, z którego wypływa ostatni odcinek Legi- Małkiń. 300 m poniżej wsi, z prawej strony zobaczymy ciekawy zalesiony półwysep otoczony wianuszkiem trzcin.

 

44,0

W miejscu wypływu rzeki znajduje się wieś Makosieje, a w niej most drogowy i sklep spożywczy. Z prawej początek wsi Sypitki. Most kolejowy kolei wąskotorowej do Ełku- niedaleko, bo ok. 150 m od mostu na prawo znajduje się przystanek.

 

46,0

Poniżej - ok. 0,5 km dalej znajduje się rozlewisko młyńskie, a na jego obu brzegach znajdują się zabudowania wsi Sypitki. Młyn stoi po lewej stronie. Miniemy most drogowy. We wsi znajduje się sklep. Na tym odcinku czeka nas ok. 20 m spacer z kajakami przez drogę. Musimy dostać się na rozlewisko. Za nim rzeka zwęża się do ok. 10 m i jest dość płytka (50 cm głębokości). Na początku wsi Sypitki ( przed mostem wąskotorowym ) po prawej stronie Szkoła Podstawowa w Sypitkach z przyległym terenem szkolnym, możliwym do rozbijania namiotów. Wskazany wcześniejszy kontakt z dyrektorem szkoły.

Miejsce biwakowania;

przenoska 20 m

Pomost

48,5

Mijamy most drogowy, po obu stronach znajdują się zabudowania wsi Kucze. We wsi wpłyniemy w rozlewisko. Za nim rzeka staje się kręta.

 

52,5

Po ok. 4 km płynięcia znajdziemy się we wsi Stacze. Miniemy tu most drogowy z pozostałościami starego mostu-prosimy zachować szczególną ostrożność na tym odcinku.

 

54,0

Ujście rzeki Małkiń do Jeziora Stackiego, stanowiącego odnogę Jeziora Rajgrodzkiego. Możliwość obozowania po obu stronach Jeziora Stackiego na licznych polach biwakowych.

Miejsca biwakowania

Pomost

58,5

Wpływamy na główną część jeziora Rajgrodzkiego (granica miedzy powiatem ełckim i grajewskim). Po prawej stronie mijamy dużą zatokę z zalesioną wyspą i cyplem z dogodnym miejscem do obozowania. Od cypla kierujemy się na wschód (na lewo), mijając z prawej południowe ramię jeziora Rajgrodzkiego – jez. Czarnowiejskie (dł. 5 km, szer. 0,3-1,2 km). Naprzeciwko widać w oddali miasto Rajgród z wyniosłą Górą Zamkową. Z lewej widoczna druga, północna odnoga jez. Rajgrodzkiego – jez. Przepiórka (pow. 3,75 km2, gł 25 m, dł. 3,6 km, szer. do 0,6 km, 118 m n.p.m.).

Miejsce biwakowania

Pomost

63,0

Rajgród. Wpływamy do wąskiej zatoki jez. Rajgrodzkiego (wschodnia odnoga) o polnych brzegach, a następnie dobijamy do brzegu przed Górą Zamkową – w małej zatoczce i tam kończymy spływ lub odpoczywamy przed jego kontynuacją biegiem rzeki Jegrzni.

Miejsce biwakowania

Pomost

 

Co należy zrobić by szlak był chętniej odwiedzany przez kajakarzy

Przede wszystkim potrzebne są ułatwienia przy przenoszeniu kajaków – wygodne pomosty, przejścia, pochylnie i wózki do przewożenia kajaków. Dla podniesienia atrakcyjności szlaku można go połączyć z trasą rowerową. Program kilkudniowy, to najpierw przejazd rowerami projektowanym szlakiem EGO z Gołdapi, a potem spływ kajakowy Legą.

 

Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Jednostka samorządu

 

Długość odcinka na terenie miasta/powiatu [ km]

Powiat olecki

29

Powiat ełcki

29

Powiat grajewski

5

Razem

63

 

 

 


Powrót Drukuj
Lista miejscowości
Pomoc
Generator linku
Generator umożliwia stworzenie linku prowadzącego z innej strony do wskazanego na planie miejsca.
Dodaj punkt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Plan podróży
Plan jest pusty
Copyright SP OLECKO
wykonanie: CONCEPT Intermedia