Header_top_pl
Banner_top
Ng Pow_elk Pow_go Pow_olec
Strona główna
Interaktywna mapa
Baza informacji
Wirtualny spacer
Kalendarium wydarzeń
Galeria zdjęć
Multimedia
E-kartki
Menu
Szczegóły obiektu
Kategoria: Szlaki piesze i rowerowe -> Mostami MazurkiKowale Oleckie – Szarejki – Sokółki – Cichy – Szwałk – Mazury – Rogajny – Borki –Czerwony Dwór – Zawady Oleckie – Guzy – Kowale Oleckie (62,1 km).

Warto zobaczyć:

Szeska Góra - Punkt widokowy

Sokółki - na skrzyżowaniu w lewo do Cichego. Szkoła, kościół, telefon, sklepy, PKS.

Cichy - Skrzyżowanie dróg przy kościele, jedziemy w prawo. Kościół , zespół pałacowo - parkowy, sklepy, PKS, jar Cichowskiej Strugi.

Mazury - Szkoła, bar, PKS

Borki  - Wieś letniskowa, PKS, sklep, pensjonat, w sezonie: bar, miejsca noclegowe i biwakowe, plaża.
Leśny Zakątek - Na skrzyżowaniu pomnik pamięci działającej na tym terenie grupy partyzanckiej w okresie II w.ś.

jezioro Szwałk Wielki- z Rezerwatem Wyspa Lipowa

Stacze - W miejscowości dwór dawnego majątku ziemskiego, sklep i przystanek PKS.

 

Pełna nazwa: Mostami Mazurki i brzegami jezior ku puszczańskim ostępom
Zarządzający szlakiem: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich.
Rok pierwszego znakowania szlaku: 2005 r.
Rok ostatniego znakowania, stan oznakowań: 2005 r., od tego czasu nie jest konserwowany i przeglądany.
Wytyczenie i opis szlaku: Stefan Czajkowski, Andrzej Falęcki, Barbara Falęcka.

Krótki opis krajoznawczy: Szlak posiada duże wartości widokowe i krajoznawcze. Powinien być wpleciony w sieć szlaków o znaczeniu powiatowym i razem z nimi promowany. Prowadzi do Puszczy Boreckiej i kompleksu największych jezior powiatu. Trzy rezerwaty przyrody: Mazury, Lipowy Jar i Wyspa Lipowa, przy trasie drzewa – pomniki przyrody. W Cichym kościół i zespół pałacowo- parkowy dawnego majątku ziemskiego.

Stopień trudności i przydatność dla innych form turystyki: szlak łatwy. Może być wykorzystywany do turystyki pieszej, konnej i samochodowej, dużymi odcinkami może być szlakiem narciarskim. Do turystyki narciarskiej polecamy pętlę: Czerwony Dwór – Zawady – Szwałk - Czerwony Dwór, a konnej: Czerwony Dwór – Zawady – Szwałk – Mazury – Zamoście - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór. Szlak w całości dostępny dla turystyki samochodowej.

 

Km rosnąco

 

 

Opis przebiegu szlaku

[Numery obiektów zaznaczonych na mapie]

Długość odcinka [km]

Nawierzchnia*

Mała infrastruktura

do ustawienia

0,0

Początek szlaku - Kowale Oleckie [636]. Ulicą w stronę torów kolejowych, za przejazdem (0,1 km) w lewo. Po 0,4 km zabudowania – główną drogą w prawo.

1,6

Ż

 

1,6

Rozjazd przy krzyżu, wiata przystankowa – w lewo. Przy poruszaniu się na wprost zaczniemy pokonywać szlak w kierunku przeciwnym do opisu.

0,8

Ż

 

2,4

Skrzyżowanie dróg, skręcamy w lewo do widocznych zabudowań.

1,0

P

 

3,4

Jedziemy w prawo, około 300 m po prawej mijamy źródła rzeki Legi.

0,7

P

 

4,1

Dojeżdżamy do starego gościńca Szarejki - Guzy, po którym biegnie szlak fioletowy jedziemy lekkim łukiem w lewo.

0,9

Ż B

 

5,0

Wieś Szarejki, skręcamy w odchodzącą drogę w prawo. Kościół. Na 5,3 km na wprost, pomijamy drogę odchodzącą w lewo.

1,8

Ż

 

6,8

Po przejechaniu lasu jesteśmy na skrzyżowaniu z szosą asfaltową Stożne - Sokółki, w prawo.

0,7

A

 

7,5

Mściszewo [637]. Dworek, PKS. Na wprost i aż do Sokółek szosą asfaltową.

1,5

A

 

9,0

Punkt widokowy [638] – po prawej pojawia się Szeska Góra, jej widok towarzyszyć nam będzie do samych Sokółek.

1,5

A

 

10,5

Sokółki. na skrzyżowaniu w lewo do Cichego. Szkoła, kościół, telefon, sklepy, PKS.

Skrót 1. Jeżeli w prawo - na końcu wsi „łapiemy” nasz szlak, jesteśmy na jego 45,6 km.

3,8

A

 

14,3

Cichy. Skrzyżowanie dróg przy kościele, jedziemy w prawo. Kościół , zespół pałacowo - parkowy, sklepy, PKS, jar Cichowskiej Strugi.

0,2

A

 

14,5

Rozwidlenie dróg. Szlak biegnie w prawo. W lewo droga prowadzi krawędzią jaru Cichowskiej Strugi do starego młyna- obecnie elektrowni. Zakątek godny zobaczenia. Po prawej stronie cmentarz.

1,6

A

 

16,1

Skrót 2. Odchodzącą drogą w prawo [639], mostem nad Mazurką do Zawad Oleckich, w których na głównym skrzyżowaniu znajdziemy się na 45,6 km szlaku. Skrót oznaczony kolorem czarnym.

3,0

Ż

Wiata przy rozwidleniu dróg

19,1

Za skrótem przekraczamy Mazurkę i jesteśmy w Szwałku Małym – na wprost. Pałac [640], zniszczony zespół parkowy.

0,9

Ż

 

20,0

Szlak skręca odchodzącą drogą w lewo. Znajdujemy się na przejściu [641] między jeziorami Szwałk Wielki i Mały. Od tego momentu szlak biegnie przez Puszczę Borecką lub jej skrajem. Przed Mazurami ujście Mazurki do J. Łaźno.

Skrót 3. Poruszając się na wprost przez Szwałk po 2,4 km znajdziemy się na 40,6 km szlaku.

5,4

Ż

 

25,4

Mazury [642]. Szlak skręca asfaltową szosą w prawo. Szkoła, bar, PKS. Obok Mazur, drogą do Dybowa znajduje się rozlewisko Mazurki. Jest to pozostałość po Jez. Birek - użytek ekologiczny, miejsce lęgowe ptactwa wodnego.

1,0

A

 

26,4

Rogajny [643]. PKS. Po prawej stronie otwiera się widok na największy zbiornik wodny powiatu- jezioro Łaźno, widok jeziora będzie nam towarzyszył aż do Zamościa. Na 23,8 km – szosa przebiega tuż przy brzegu jeziora, miejsce dobre do kąpieli. Pamiętaj o zachowaniu należytej ostrożności.

3,2

A

 

30,6

Borki [644]. Wieś letniskowa, PKS, sklep, pensjonat, w sezonie: bar, miejsca noclegowe i biwakowe, plaża.

1,9

Ż

 

31,1

Punkt widokowy [645], po prawej widok na jezioro Łaźno, po lewej na jezioro Litygajno.

0,8

Ż

Wiata

33,3

Most w Zamościu [646], jesteśmy na przesmyku między jeziorami Łaźno i Litygajno. Ośrodek wczasowy, kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego, w sezonie letnim sklep. Jedziemy na wprost drogą główną pomijając wszelkie odnogi.

1,5

Ż

 

34,8

Po lewej stronie miejsce odpoczynku [647] z zadaszeniem i śmietnikiem.

0,3

Ż

 

35,1

Po lewej stronie drogi Rezerwat Lipowy Jar [648]. Po prawej zjazd do jeziora, miejsce na wypoczynek, możliwość rozpalenia ogniska z pięknym widokiem na jezioro Piłwąg. Teren między jeziorami: Piłwąg, Łaźno i Szwałk Wielki to Rezerwat Mazury.

2,2

Ż

Nad jeziorem wiata

37,3

Leśny Zakątek [649]. Szlak skręca w prawo. Na skrzyżowaniu pomnik pamięci działającej na tym terenie grupy partyzanckiej w okresie II w.ś.

1,8

A

 

39,1

Skrzyżowanie dróg przy kaplicy w Czerwonym Dworze [650]. Skręcamy w prawo. Przy skrzyżowaniu sklep i przystanek PKS.

0,2

A

 

39,3

Jedziemy szeroką drogą asfaltową, po lewej zabudowania, po prawej w głębi jezioro Szwałk Wielki z Rezerwatem Wyspa Lipowa [651].

0,5

A

 

39,8

Skraj puszczy, mostek nad Czarną Strugą, po prawej dąb [652] - pomnik przyrody.

0,8

Ż

 

40,6

Rozwidlenie w lesie, szlak prowadzi w lewo. W tym miejscu dochodzi skrót 3.

2,4

Ż

 

43,0

duże skrzyżowanie dróg leśnych, jedziemy w prawo.

0,2

ż

 

43,2

Leśniczówka Olszanka – w lewo. Po prawej stronie jezioro Ciche.

2,4

Ż

 

45,6

Zawady Oleckie. Na głównym skrzyżowaniu w lewo i na wprost – pomijamy wszystkie drogi dochodzące.

2,0

Ż B

 

47,6

Pożegnanie puszczy – punkt widokowy [653]. Po prawej potężna dolina Mazurki, a za nią Szeska Góra.

2,3

Ż

Wiata

48,9

Szosa asfaltowa przy Jabłonowie. Szlak prowadzi w prawo. Od tego miejsca aż za Guzy szlak prowadzi asfaltem.

0,6

A

 

49,5

Dolina Mazurki [654].

2,0

A

 

51,5

Stacze [655]. Jedziemy główną drogą na wprost. W miejscowości dwór dawnego majątku ziemskiego, sklep i przystanek PKS.

2,8

A

 

54,3

Skraj Sokółek. Szlak prowadzi w lewo. Z prawej dochodzi skrót 1.

1,5

A

 

55,8

Wężewo. Przez skrzyżowanie na wprost. Przy skrzyżowaniu dwór dawnego majątku ziemskiego.

2,5

A

 

58,3

Guzy. Przez skrzyżowanie na wprost.

0,6

A

 

58,9

Szlak skręca w prawo, droga polna.

1,6

Ż

 

60,5

Mijamy znaną nam z 1,6 km wiatę. Szlak wiedzie na wprost.

1,6

Ż

 

62,1

Punkt startowy w Kowalach Oleckich. Koniec szlaku.

0,0

 

 

* A – nawierzchnia bitumiczna (asfalt); B – bruk; Ż – droga gruntowa utwardzana żwirem, żużlem itp.; P – droga gruntowa nieutwardzona (piaszczysta).

 

Statystyka szlaku
Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka samorządu

Długość odcinka na terenie miasta/ powiatu [km]

POWIAT OLECKI

62,1

 

Długości odcinków szlaku z podziałem na rodzaje nawierzchni

Rodzaj nawierzchni

Długość odcinka

[km]

%

 

Asfalt

27,1

43,6

Droga gruntowa utwardzana żwirem, żużlem itp.

33,3

53,6

Droga gruntowa nieutwardzona

1,7

2,8

RAZEM

62,1

100

 

 

 


Powrót Drukuj
Lista miejscowości
Pomoc
Generator linku
Generator umożliwia stworzenie linku prowadzącego z innej strony do wskazanego na planie miejsca.
Dodaj punkt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Plan podróży
Plan jest pusty
Copyright SP OLECKO
wykonanie: CONCEPT Intermedia