Header_top_pl
Banner_top
Ng Pow_elk Pow_go Pow_olec
Strona główna
Interaktywna mapa
Baza informacji
Wirtualny spacer
Kalendarium wydarzeń
Galeria zdjęć
Multimedia
E-kartki
Menu
Szczegóły obiektu

Kowale Oleckie – Borysewo – Guzy – Cisowy Jar – Szeszki – Szeska Góra – Dorsze – Kowale Oleckie (20,4 km).


Warto zobaczyć:

Magiczne Jezioro-za jeziorem wzniesienie, doskonały punkt widokowy, teren odsłania nam Szeską Górę.

Kowale Oleckie- budynek byłej stacji kolejowej

Rozlewiska- to źródła Legi

wyrobiska gliny pracujące dla cegielni w Kowalach (Guzy)

Szeszki- podnóże Szeskiej Góry

Punkt widokowy- tylko z tego miejsca możemy oglądać dachy zabudowy Kowal. Gdy teren zaczyna obniżać się po lewej plaża gminna.

 

Zarządzający szlakiem: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich.
Rok pierwszego znakowania szlaku: 2005 r.
Rok ostatniego znakowania, stan oznakowań: od pierwszego znakowania bez przeglądu.
Wytyczenie i opis szlaku: Stefan Czajkowski, Andrzej Falęcki, Barbara Falęcka.

Krótki opis krajoznawczy: szlak prowadzi do Szeskiej Góry, drugiego (po Dylewskiej Górze) szczytu polski północnej na wschód od Wisły. Z punktów widokowych obserwujemy zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, poznajemy źródła rzeki Legi, pojęcie wododziału. Tuż przy trasie Rezerwat „Cisowy Jar”, położony w kilku wspaniałych wąwozach. Warto poszperać w terenie i odszukać stare, pojaćwieskie grodzisko.

Stopień trudności i przydatność dla innych form turystyki: szlak łatwy. Może być wykorzystywany do turystyki pieszej, konnej i samochodowej, dużymi odcinkami może być szlakiem narciarskim.

 

Km rosnąco

 

 

Opis przebiegu szlaku

[Numery obiektów zaznaczonych na mapie]

Długość odcinka [km]

Nawierzchnia

Uwagi

0,0

Kowale Oleckie. Początek szlaku- skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy, jedziemy w stronę toru kolejowego.

0,1

Ż

 

0,1

Przejazd kolejowy, skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż torów.

0,3

Ż

 

0,4

Zabudowania, po drugiej stronie torów budynek byłej stacji kolejowej, główną drogą w prawo.

1,2

Ż

 

1,6

Skrzyżowanie przy krzyżu, wiata, skręcamy w lewo.

1,1

Ż

 

2,7

Skrzyżowanie dróg, skręcamy w lewo do widocznych zabudowań.

0,7

P

 

3,4

Po prawej stronie drogi rozlewiska- są to źródła Legi.

0,7

P

 

4,1

Dojeżdżamy do starego gościńca Szarejki- Guzy, po którym biegnie szlak fioletowy, w prawo. Po wyjściu z zarośniętego starego gościńca wspaniały punkt widokowy.

0,9

P

 

7,0

Guzy. Przez skrzyżowanie z asfaltową drogą na wprost. Mijamy wyrobiska gliny pracujące dla cegielni w Kowalach.

2,9

Ż

 

8,7

Tablica informacyjna Rezerwatu Cisowy Jar. Przy tablicy szlak skręca w prawo do lasu.

1,1

P

 

9,8

Magiczne Jezioro, za jeziorem wzniesienie, doskonały punkt widokowy, teren odsłania nam Szeską Górę.

1,5

Ż

 

11,3

Szeszki. Jesteśmy u podnóża Szeskiej Góry. Do góry prowadzi droga którą pomijamy, szlak biegnie na wprost.

2,7

P

 

14,0

Rozwidlenie w lesie, szlak prowadzi w prawo. Po wyjściu z lasu wspaniałe widoki Garbu Szeskiego.

1,8

P

 

15,8

Rozwidlenie dróg przed Dorszami. Szlakiem w prawo. Odcinek dość trudny po opadach atmosferycznych.

2,0

P

 

17,8

Tuż przy drodze samotne gospodarstwo, za gospodarstwem w lewo. Teren podnosi się.

1,0

P

 

18,8

Przed nami potężne wzniesienie, na nim punkt widokowy. Tylko z tego miejsca możemy oglądać dachy zabudowy Kowal. Gdy teren zaczyna obniżać się po lewej plaża gminna. Droga prowadzi nas obok zabudowań cegielni do punktu końcowego szlaku.

1,6

P

 

20,4

Przejazd kolejowy, koniec szlaku.

--

--

 

Propozycje modyfikacji szlaku: przy rezerwacie Cisowy Jar oznaczyć, może być znakiem ścieżki edukacyjnej, dojście do grodziska i największych okazów cisa.

Statystyka szlaku
Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka samorządu

Długość odcinka na terenie miasta/ powiatu [km]

POWIAT OLECKI

20,4


Długości odcinków szlaku z podziałem na rodzaje nawierzchni

Rodzaj nawierzchni

Długość odcinka [km]

%

Droga gruntowa utwardzana żwirem, żużlem itp.

6,8

33,3

Droga gruntowa nieutwardzona

13,6

66,7

RAZEM

20,4

100

 

 

 

 

 


Powrót Drukuj
Lista miejscowości
Pomoc
Generator linku
Generator umożliwia stworzenie linku prowadzącego z innej strony do wskazanego na planie miejsca.
Dodaj punkt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Plan podróży
Plan jest pusty
Copyright SP OLECKO
wykonanie: CONCEPT Intermedia