Header_top_pl
Banner_top
Ng Pow_elk Pow_go Pow_olec
Strona główna
Interaktywna mapa
Baza informacji
Wirtualny spacer
Kalendarium wydarzeń
Galeria zdjęć
Multimedia
E-kartki
Menu
Szczegóły obiektu

Stare Juchy – Szczecinowo – Gawliki Małe – Kaltki - Stare Juchy (31 km, w EGO 23 km).

Warto zobaczyć:

Stare Juchy- przystanek PKS, sieć sklepów, kościół i stara plebania

jezioro Szóstak- Jezioro ma pow. 511 ha i max. głęb. 28 m. Na jeziorze jest 8 wysp, z których największa ma 4 ha. W pobliżu szosy pole biwakowe z „dziką” plażą

Szczecinowo- początki tej wsi sięgają 1544 r. Nad jeziorem Szóstak, kompleks ekskluzywnych, murowanych domków letniskowych.

Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu w Białymstoku - Obok krzyż z napisem:
„To prawda Panie,
Żeśmy zgrzeszyli.
Żeśmy Ci wiele zadali ran.
Żeśmy na litość nie zasłużyli,
Aleś Ty dobry Ojciec i Pan”.

Ujęcie wody pitnej - życzliwi mieszkańcy bezinteresownie proponują turystom wodę do picia.

Rodzinny cmentarz rodów Kojro i Gnatt - z pobliskiego Orzechowa z lat 1750 – 1945.  W centralnym punkcie cmentarza kamienne mauzoleum z tablicami w kilku językach. Obok, po kamiennych schodkach, wejście do podziemia. Podziemie w kształcie półkuli z kryptą z prochami zmarłych i z krzyżem.

Gawliki Małe- dawny PGR. Przejeżdżamy przez mostek na rzece Gawlik i po prawej mijamy zespół dworski z XIX/XX w.

jezioro Jędzelewo- Pow. 155 ha, max. głęb. 13 m.

 

Zarządzający szlakiem: Urząd Gminy Stare Juchy

Rok pierwszego znakowania: 2002
Rok ostatniego znakowania, stan oznakowań: 2002 – w stanie fatalnym,wymaga natychmiastowego odnowienia

Krótki opis krajoznawczy:
Rowerowy szlak o wybitnych walorach krajoznawczych przebiegający wokół jeziora Szóstak.
Pagórkowaty teren, mały ruch samochodowy i liczne pola biwakowe i „dzikie” plaże zachęcają do udziału w wycieczce bez względu na wiek. Przedłużony objazd przez Gawliki Małe to możliwość zobaczenia zespołu dworskiego z XIX/XX w.

Stopień trudności i przydatności dla innych form turystyki:
Szlak, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, proponowany jest głównie dla turystyki rowerowej. Z uwagi na komunikację PKS i przystanki w Szczecinowie, Dobrej Woli oraz Orzechowie, trasę polecić można również turystom pieszym, którzy mogą przerwać wędrówkę w dowolnym miejscu.


Km rosnąco

(malejąco)
Opis przebiegu szlaku

[Numery obiektów zaznaczonych na mapie]

Długość odcinka

[ km]


Nawierzchnia

0,0 (31,0)

Z Placu 500 – lecia przy przystanku PKS i tablicy z siecią sklepów w Starych Juchach [150] (patrz szlak zielony pieszy) wyjeżdżamy w lewo,

w ulicę Ełcką. Po prawej stronie kościół i stara plebania [156] ( szlak zielony pieszy ), a po lewej dawna szkoła [157] (patrz szlak zielony pieszy).


7,5

asfalt

0,3 (31,0)

Most na kanale Młyńska Struga i przejazd pod wiaduktem kolejowym [158] (patrz szlak zielony pieszy).

0,6 (30,4)

Skrzyżowanie szos. Skręcamy w lewo wg kierunkowskazu Pietrasze [190]. Jedziemy ul. Długą.

1,4 (29,6)

Koniec ul. Długiej przy ostatnim budynku.

1,8 (29,2)

Skrzyżowanie szos. W lewo odchodzi szosa do Orzechowa. Nasza trasa prowadzi prosto.

2,5 (28,5)

Jedziemy przez teren pagórkowaty z rozległymi widokami.

3,0 (28,0)

Po prawej mijamy jezioro Kleszczówka o pow. 5 ha z małą wysepką [191].

4,0 (27,0)

Po lewej widok na południową część jeziora Szóstak. Jezioro ma pow. 511 ha i max. głęb. 28 m. Na jeziorze jest 8 wysp, z których największa ma 4 ha. W pobliżu szosy pole biwakowe z „dziką” plażą [192]. Za jeziorem, na przeciwległym brzegu, wieś Orzechowo.

5,8 (25,2)

Wieś Szczecinowo, której początki sięgają 1544 r. Po lewej stronie, nad jeziorem Szóstak, kompleks ekskluzywnych, murowanych domków letniskowych.

6,7 (24,3)

Na prawo, po byłej szkole podstawowej, po przebudowie bardzo ładny Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu w Białymstoku [193]. Obok krzyż z napisem:

To prawda Panie,

Żeśmy zgrzeszyli.

Żeśmy Ci wiele zadali ran.

Żeśmy na litość nie zasłużyli,

Aleś Ty dobry Ojciec i Pan”.

Przy następnym, po prawej stronie, budynku mieszkalnym znak turystyczny o ujęciu wody pitnej (namalowany na słupie przy bramce) [194]. Życzliwi mieszkańcy bezinteresownie proponują turystom wodę do picia.
jw

7,5 (23,5)

Koniec wsi Szczecinowo. Zjeżdżamy w dół drogą żwirową, oddalając się chwilowo od jeziora Szóstak.
3,3

gruntowa utwardzona

9,0 (22,0)

Ładny widok na lewo na jezioro Szóstak z wyspą na pierwszym planie.

9,5 (21,5)

Przepiękny widok na trzy wyspy na jeziorze Szóstak. Pnąca się do góry droga odsłania wciąż nowe widoki na wyspy [195].

9,8 (21,.2)

Wieś Dobra Wola z końcowym przystankiem PKS [196]. To tutaj przed laty opadające lustro wody jeziora Szostak (w następstwie prowadzonych w okolicy prac melioracyjnych) odsłoniło resztki osady palowej.

10,8 (20,2)

Opuszczając drogę główną, skręcamy ostro w lewo i jednocześnie w dół,

w kierunku pobliskiej wsi Syba.11,6

gruntowa nieutwardz

11,3 (19,7)

Nieduża wieś Syba, dawniej należąca do PGR, sprawia wrażenie zapomnianej na odległym pustkowiu.

11,8 (19,2)

Rozwidlenie dróg polnych tuż za wsią. Skręcamy w lewo przez pole.

12,8 918,2)

Północny kraniec jeziora Szóstak z „dziką” plażą [197]. Miejsce na odpoczynek. Następnie na pobliskim skrzyżowaniu skręcamy w lewo.

13,2 (17,8)

Wieś Czarniówka. Trasa rowerowa prowadzi wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Szóstak, wśród ciągnących się pól biwakowych i działek rekreacyjnych.

16,0 (15,0)

Na skrzyżowaniu przy krzyżu, przed pierwszymi zabudowaniami wsi Orzechowo, skręcamy w prawo, w kierunku zachodnim. Pozostawiając

z tylu jezioro, zbliżamy się do lasu, ale tylko na chwilę. Nieużytki i pola uprawne – to główne elementy krajobrazu.

18,0 (13,0)

Na łuku drogi, po prawej stronie, pagórek porośnięty drzewami. Z drogi daje się zauważyć ogrodzenie, To rodzinny cmentarz rodów Kojro i Gnatt z pobliskiego Orzechowa z lat 1750 – 1945 [198]. W centralnym punkcie cmentarza kamienne mauzoleum z tablicami w kilku językach. Obok, po kamiennych schodkach, wejście do podziemia. Podziemie w kształcie półkuli z kryptą z prochami zmarłych i z krzyżem.

20,2 (10,8)

Gawliki Małe – dawny PGR. Przejeżdżamy przez mostek na rzece Gawlik i po prawej mijamy zespół dworski z XIX/XX w. Dalsza trasa prowadzi przez las.

21,8 (9,2)

Na leśnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo.

22,4 (8,6)

Szosa asfaltowa Stare Juchy – Wydminy. Na szosie skręcamy w lewo do Starych Juch.

8,6 km

asfalt

22,5 (8,5)

Przejazd kolejowy linii Ełk – Olsztyn.

22,6 (8,4)

Wieś Wężówka.

25,5 (5,5)

Wieś Panistruga

27,2 (3,8)

Wieś Kaltki.

30,2 (0,8)

Po lewej mijamy jezioro Jędzelewo. Pow. 155 ha, max. głęb. 13 m.

Ul. Jeziorną wjeżdżamy w pierwsze zabudowania Starych Juch.

31,0 (0,0)

Plac 500 – lecia w Starych Juchach.Statystyka szlaku

Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka samorządu


Długość odcinka na terenie miasta/powiatu [ km]

Powiat ełcki


23 km

Powiat giżycki

8 km

 

Razem


31 kmDługość odcinków szlaku z podziałem na rodzaje nawierzchni

Rodzaj nawierzchni

Długość odcinka [ km ]

%

Asfalt

16,1

51,9

Droga gruntowa utwardzana

3,3

10,6

Droga gruntowa nieutwardzona

11,6

37,5

Razem

31

100

 


Powrót Drukuj
Lista miejscowości
Pomoc
Generator linku
Generator umożliwia stworzenie linku prowadzącego z innej strony do wskazanego na planie miejsca.
Dodaj punkt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Plan podróży
Plan jest pusty
Copyright SP OLECKO
wykonanie: CONCEPT Intermedia