Header_top_pl
Banner_top
Ng Pow_elk Pow_go Pow_olec
Strona główna
Interaktywna mapa
Baza informacji
Wirtualny spacer
Kalendarium wydarzeń
Galeria zdjęć
Multimedia
E-kartki
Menu
Szczegóły obiektu

trasa:
Żytkiejmy – Skajzgiry – Pobłędzie – Kramnik – Krzywe koło Suwałk(61,3 km, w EGO 9 km).

Warto zobaczyć:

Jez. Pobłędzie - Jest to najwyżej położone nad poz. morza jezioro w tym rejonie - 253,5 m, ma 53 ha powierzchni i głębokość 15,4 m.

rezerwat „Uroczysko Kramnik” -  Rezerwat znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (75 ha). Obejmuje bagienne zbiorowiska leśne m.in. bór bagienny, subborealną brzezinę bagienną, borealną świerczynę na torfie. Na terenie rezerwatu występuje malina moroszka Rubus chamaemorus, gatunek typowy dla zbiorowisk tundrowych, natomiast w Polsce będący reliktem glacjalnym.

 

Zarządzający szlakiem: PTTK Suwałki
Rok pierwszego znakowania:
Rok ostatniego znakowania, stan oznakowań:


Krótki opis krajoznawczy:
Szlak bierze początek w Żytkiejmach na skraju Puszczy Rominckiej. Wychodzi na wschód i wkrótce krzyżując się ze szlakiem czerwonym nad jez. Pobłędzie.

Stopień trudności i przydatności dla innych form turystyki:
Szlak średnio trudny. Przydatny również dla turystów pieszych, częściowo do turystyki konnej.

Km rosnąco

(malejąco)

 

 

Opis przebiegu szlaku

Długość odcinka

[km]

Nawierzchnia

0,0 [9,8]

Punkt startowy: Żytkiejmy. Miejscowość o charakterze miasteczka. Są tu m.in. Szkoła Podstawowa i gimnazjum, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, przystanek PKS. Szlak wychodzi z rynku w kierunku Skajzgir. Trasa jest urozmaicona. Teren pofalowany. Mijamy kilka zabu­dowań wsi Kiekskiejmy. Dochodzimy do Skajzgir i schodzimy z asfaltu w lewo. Tu dawna zlewnia mleka i szkoła.

4,1

A

4,1 [5,7]

Opuszczamy wieś. Po prawej towarzyszy nam nasyp dawnej linii kolejo­wej, łączącej Żytkiej­my z Gołdapią. Kierując się generalnie na południowy wschód dochodzi­my do skrzyżowania nad jez. Pobłędzie. Jest to najwyżej położone nad poz. morza jezioro w tym rejonie - 253,5 m, ma 53 ha powierzchni i głębokość 15,4 m. Spotykamy tu szlak czerwony Gołdap-Jastrzębna (suwalski gigant).

1,8

Ż

5,9 [3,9]

Wę­d­ru­je­my z nim około 1 km, do następnego skrzyżowania w obszarze wsi Rakówek. Z prawej mijamy niewielkie (3 ha) jeziorko. W dali na południu wido­cz­ne jezioro Pobłędzie otoczone wzgórzami, ze szpalerami drzew przy brzegu. Dochodzimy do kolejnego rozwidlenia dróg.

1,1

Ż

7,0 [2,8]

Szlak czerwony biegnie ku wschodowi, my zaś skręcamy na południe. Szlak wiedzie niewielkim garbem oddzielającym leżącą z prawej dolinę jeziora Pobłędzie od torfowisk po lewej. Po ok. 1 km trafiamy na rezerwat „Uroczysko Kramnik”. Rezerwat znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (75 ha). Obejmuje bagienne zbiorowiska leśne m.in. bór bagienny, subborealną brzezinę bagienną, borealną świerczynę na torfie. Na terenie rezerwatu występuje malina moroszka Rubus chamaemorus, gatunek typowy dla zbiorowisk tundrowych, natomiast w Polsce będący reliktem glacjalnym.

Szlak wyprowadza nas przez wzgórze wynoszące nas 20 m ponad poziom jez. Pobłędzie. Wkrótce też zaczynamy skręcać na wschód, dochodząc do skraju wsi Kłajpedka.

2,8

P

9,8 [0,0]

Granica powiatów Gołdapskiego i Suwalskiego. Szlak biegnie dalej i koń­czy swój bieg na pętli autobusowej przy Dyrekcji Wigierskiego Parku Naro­dowego w Krzywem.

-

 

Statystyka szlaku:

Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Jednostka samorządu

Długość odcinka na terenie miasta/powiatu [km]

Powiat Gołdap

9,8

Razem

9,8

 

Długość odcinków szlaku z podziałem na rodzaje nawierzchni

 

Rodzaj nawierzchni

Długość odcinka [ km ]

%

Asfalt

4,1

41,8

Bruk

-

-

Droga gruntowa utwardzana

2,9

29,6

Droga gruntowa nieutwardzona

2,8

28,6

Inna – płyty betonowe, (chodnik )

-

-

Razem

9,8

100,0

 

 


Powrót Drukuj
Lista miejscowości
Pomoc
Generator linku
Generator umożliwia stworzenie linku prowadzącego z innej strony do wskazanego na planie miejsca.
Dodaj punkt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Plan podróży
Plan jest pusty
Copyright SP OLECKO
wykonanie: CONCEPT Intermedia