Header_top_pl
Banner_top
Ng Pow_elk Pow_go Pow_olec
Strona główna
Interaktywna mapa
Baza informacji
Wirtualny spacer
Kalendarium wydarzeń
Galeria zdjęć
Multimedia
E-kartki
Menu
Szczegóły obiektu
Kategoria: Szlaki piesze i rowerowe -> Szlak czarny nr 25szlak łącznikowy – skrót szlaku czerwonego nr 24.

 

Szlak łącznikowy.
Zarządzający szlakiem: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich.
Rok pierwszego znakowania szlaku: 2005 r.
Rok ostatniego znakowania, stan oznakowań: 2005 r., od tego czasu nie jest konserwowany i przeglądany.Wytyczenie i opis szlaku: Stefan Czajkowski, Andrzej Falęcki, Barbara Falęcka.

Krótki opis krajoznawczy:
szlak łącznikowy – skrót szlaku czerwonego nr 24. Przekraczamy malowniczo położoną Mazurkę, którą spotkamy ponownie, w głębokiej dolinie, przed Staczami.

Stopień trudności i przydatność dla innych form turystyki: szlak łatwy. Może być wykorzystywany do turystyki pieszej, konnej i samochodowej, dużymi odcinkami może być szlakiem narciarskim.

 

Km rosnąco

 

 

Opis przebiegu szlaku

[Numery obiektów zaznaczonych na mapie]

Długość odcinka [km]

Nawierzchnia*

0,0

Odchodzącą z asfaltu drogą [639], mostem nad Mazurką do Zawad Oleckich, w których na głównym skrzyżowaniu znajdziemy się na 45,6 km szlaku.

3,0

P

3,0

Skrzyżowanie w Zawadach Oleckich, koniec skrótu

 

 

* A – nawierzchnia bitumiczna (asfalt); B – bruk; Ż – droga gruntowa utwardzana żwirem, żużlem itp.; P – droga gruntowa nieutwardzona (piaszczysta).

 

Statystyka szlaku

Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka samorządu

Długość odcinka na terenie miasta/ powiatu

[km]

POWIAT OLECKI

3,0


Długości odcinków szlaku z podziałem na rodzaje nawierzchni

Rodzaj nawierzchni

Długość odcinka

[km]

%

 

Asfalt

 

 

Droga gruntowa utwardzana żwirem, żużlem itp.

3,0

100

Droga gruntowa nieutwardzona

 

 

RAZEM

3,0

100

 

 

 

 Powrót Drukuj
Lista miejscowości
Pomoc
Generator linku
Generator umożliwia stworzenie linku prowadzącego z innej strony do wskazanego na planie miejsca.
Dodaj punkt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Plan podróży
Plan jest pusty
Copyright SP OLECKO
wykonanie: CONCEPT Intermedia