Header_top_pl
Banner_top
Ng Pow_elk Pow_go Pow_olec
Strona główna
Interaktywna mapa
Baza informacji
Wirtualny spacer
Kalendarium wydarzeń
Galeria zdjęć
Multimedia
E-kartki
Menu
Szczegóły obiektu

trasa:
Stare Juchy – Gorło – Zawady Ełckie – Gorłówko – Stare Juchy (19,6 km).

 

Warto zobaczyć:

Ośrodek Wypoczynkowo – Jeździecki „Gorło”
 
wieś Gorło - z bazami agroturystycznymi

Zawady Ełckie - Miejscowa agroturystyka proponuje noclegi i wypoczynek

przepiękna panorama na jezioro Szostak

 

Zarządzający szlakiem: Urząd Gminy Stare Juchy
Rok pierwszego znakowania: 2002
Rok ostatniego znakowania, stan oznakowań: 2002 – w stanie fatalnym, wymaga  natychmiastowego odnowienia

Krótki opis krajoznawczy:
Początek szlaku umożliwia zwiedzanie pomnika przyrody nieożywionej -  głazu narzutowego koło Starych Juch. Następnie przenosimy się w scenerię gór, aby najprawdziwszą serpentyną zjeżdżać w dół. Letniskowe miejscowości jak Gorło lub Zawady Ełckie – to propozycje na dłuższy odpoczynek na trasie wycieczki. Powrót od Gorłówka do Starych Juch to między innymi przejazd drogą obsadzoną wieloletnimi dębami.

Stopień trudności i przydatności dla innych form turystyki:
Trasa rowerowa łatwa, ale ze względu na w/w miejscowości letniskowe wymagająca uwagi na wszelki ruch pojazdami mechanicznymi. Szczególną ostrożność zachować należy przy przenoszeniu rowerów przez tory kolejowe ( przejścia brak! ) oraz podczas zjazdu serpentyną. Szlak polecany również turystom pieszym.

Szlak polecany również turystom pieszym.


Km rosnąco

(malejąco)Opis przebiegu szlaku

[Numery obiektów zaznaczonych na mapie]

Długość odcinka

[ km]


Nawierzchnia

00,0 (19,6)

Z Placu 500-lecia sprzed tablicy z siecią szlaków w Starych Juchach [150]

(patrz szlak zielony pieszy) wyjeżdżamy ścieżką między kościołem [156]

(patrz szlak zielony pieszy) po lewej stronie a budynkiem posterunku policji po prawej. Jedziemy ścieżką przez pole w kierunku torów kolejowych. Następnie skręcamy w prawo, w ścieżkę wzdłuż torów.


1,7

gruntowa

nieutwardz.

0,5 (19,1)

Most kolejowy na kanale Młyńska Struga.

0,7 (18,9)

Przenosimy rowery przez tory kolejowe linii Ełk – Olsztyn na wysokości końcówki lasu położonego po prawej stronie torów. Uwaga! – brak przejścia przez tory. Następnie rozpoczynamy wzdłuż ściany lasu krótką jazdę powrotną do miejsca skrętu ścieżki w prawo, pod górkę w głąb lasu..

0,9 (18,7)

Widoczny zaraz po skręcie w całej okazałości głaz narzutowy [159] (patrz szlak pieszy zielony). Kontynuując przerwany kierunek jazdy na wprost, po lewej, mijamy oczyszczalnię ścieków.

1,7 (17,9)

Skrzyżowanie w szosą asfaltową Stare Juchy – Zawady Ełckie. Skręcamy w prawo.
2,4

asfalt

2,4 (17,2)

Początek lasu i zjazd serpentyną w dół [160] (patrz szlak pieszy zielony).

2,9 (16,7)

Koniec zjazdu serpentyną [161] (patrz szlak pieszy zielony).

3,6 (16,0)

Ośrodek Wypoczynkowo – Jeździecki „Gorło” [162] (patrz szlak pieszy zielony).

4,1 (15,5)

Skręt w prawo przy przystanku PKS [163] (patrz szlak pieszy zielony). Przechodzimy przez wieś letniskową Gorło z bazami agroturystycznymi: [164], [165], [166] (patrz szlak pieszy zielony).


1,8

bruk


5,9 (13,7)

Skrzyżowanie przy ostatnich zabudowaniach wsi. Skręcamy w lewo.

0,8

gruntowa

nieutwardz

6,7 (12,9)

Skrzyżowanie z szosą Stare Juchy – Zawady Ełckie. Skręcamy na szosie w prawo.

6,8

asfalt

9,0 (10,6)

Wieś Zawady Ełckie położona nad jeziorem Zawadzkim. Miejscowa agroturystyka proponuje noclegi i wypoczynek: [167], [168], [169] (patrz szlak pieszy zielony).

10,5 (9,1)

Skrzyżowanie za ostatnimi zabudowaniami wsi. Skręcamy za drogowskazem: Gorłówko [199].

13,5 (6,1)

Skrzyżowanie na skraju wsi Gorłówko. Pozostawiając wieś po prawej stronie, skręcamy w lewo.

5,3

gruntowa

utwardzona

14,5 (5,1)

Prze ok.1000 m jedziemy w szpalerze kilkusetletnich dębów rosnących po obu stronach drogi [200].

15,5 (4,1)

Wierzchołek wzniesienia drogi i koniec „alei dębów”. Po prawej roztacza się przepiękna panorama na jezioro Szostak [192] (patrz szlak niebieski rowerowy ) i na Puszczę Borecką na horyzoncie [78] (patrz szlak pieszy żółty).

17,0 (2,6)

Mostek na potoku w bardzo głębokim jarze. Potok łączy jezioro Szóstak z jeziorem Ułówki. Brak możliwości zejścia na dół.

18,8 (0,8)

Początek zabudowań Starych Juch. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Obok po lewej stronie cmentarzyk rodu Gruberów – dawnych właścicieli ziemskich.0,5

bruk

19,0 (0,6)

Skrzyżowanie z szosą do Pietrasz. Skręcamy w lewo do centrum osady.

19,3 (0,3)

Wiadukt linii kolejowej Ełk – Olsztyn. Za wiaduktem skręcamy w lewo, przejeżdżamy Kanał Młyńska Struga i wjeżdżamy w ul. Ełcką. Po prawej mijamy dawną szkołę parafialną [157] (patrz szlak pieszy zielony), a po lewej zabytkowy kościół i starą plebanię [156] (patrz szlak pieszy zielony).0,3

asfalt

19,6 (0,0)

Plac 500-lecia w Starych Juchach.

Propozycje modyfikacji przebiegu szlaku niebieskiego i zielonego:
1) Szlak rowerowy niebieski dookoła jeziora Szóstak pozostawić bez zmian. Bezwzględnie 
     wymaga odnowienia.
2) Z uwagi na przepiękny teren pagórkowaty na wschód od Szczecinowa, szczególnie
    nadający się do jazdy rowerami górskimi, proponuje się utworzenie pętli szlaku 
    rowerowego z początkiem i końcem szlaku w Szczecinowie. W tym celu wykorzystać
    częściowy przebieg rowerowego szlaku zielonego na odcinku: kilkusetletnie dęby
    – Gorłówko.
3) Dotychczasowy, gminny zielony szlak rowerowy Stare – Juchy – Gorłówko – Zawady Ełckie zmienić na szlak o innym kolorze (kolor do ustalenia, np. żółty). Powód – z Giżycka przez Stare Juchy, Ełk do Grajewa poprowadzony zostanie długodystansowy zielony szlak rowerowy. Dwa różne  szlaki o jednakowym kolorze nie mogą przebiegać przez tę samą  miejscowość. Po  zmianie koloru zastanowić się nad poszerzeniem szlaku dookoła jeziora  Łaśmiady.

Statystyka szlaku

Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka samorządu


Długość odcinka na terenie miasta/powiatu [ km]

Powiat ełcki


19,6

Razem


19,6Długość odcinków szlaku z podziałem na rodzaje nawierzchni

 

Rodzaj nawierzchni


Długość odcinka [ km ]

%

Asfalt


9,5

48,5

Bruk


2,3

11,8

Droga gruntowa utwardzana


5,3

27,0

Droga gruntowa

nieutwardzana

2,5

12,7

Razem


19,6

100

 

  


Powrót Drukuj
Lista miejscowości
Pomoc
Generator linku
Generator umożliwia stworzenie linku prowadzącego z innej strony do wskazanego na planie miejsca.
Dodaj punkt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Plan podróży
Plan jest pusty
Copyright SP OLECKO
wykonanie: CONCEPT Intermedia